Kassererens tlf.-nr. 60527532
vedtægter-m.v.

Hent vedtægter 2017 (vedtaget d. 28. marts 2017 på klubbens generalforsamling)

Tryk på oven nævnte link